Skalbara koncept för personlig utveckling!

Den bästa investeringen är i dig själv och dina relationer.

KARRIÄR
KÄRLEK
PERSONLIG
UTVECKLING
Personlig utveckling i en app?
Brain Space appar bidrar till personlig utveckling och problemlösning, både privat och på jobbet. Enkelt och tillgängligt för alla. Nya insikter och konkreta tips för ett rikare liv.
Själv eller tillsammans med andra.


Praktisk psykologi i mobilen
Brain Space appar bygger på modeller från psykologi och hjärnforskning i kombination med Artificiell Intelligens. Apparna har också sin grund i psykoanalytisk teori och praktik, kognitiv beteendeterapi, modern hypnosterapi, humanistisk psykologi och positiv psykologi. Dessutom utifrån C Jansen, P Wattzlawic, E Rossi m.fl om djupare beteendeförändring samt studier om mätning inom psykologin, psykometri.

Mångårig forskning om och praktiskt arbete med relationer av bland annat John Gottman, Robert Levenson, Harville Hendrix, Helen Fisher, Ester Perel, Brené Brown, Gary Chapman och Yvonne Agazarin ligger också bakom apparna. Plattformen bygger också på praktisk erfarenhet av arbete med personlig utveckling och beteendeförändring utifrån bland annat olika beteendestilar beskrivet i modeller som BeteendeGuiden, DiSC, Discower, Discus, Big five, Myers Briggs och forskning av R J Watson, R Zakrison, Merril o Taylor, McCrae m.fl. samt forskning om hjärnan av bland andra D Kahneman och A Damasio.